Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1877,WIOS-i-Miasto-Otwock-beda-wspolnie-kontrolowac-smieciowe-instalacje.html
2021-10-21, 04:16
10.09.2021

WIOŚ i Miasto Otwock będą wspólnie kontrolować śmieciowe instalacje

List intencyjny na rzecz ograniczenia emisji odorowych na terenie miasta Otwocka – podpisany

6 września 2021 roku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Zega oraz Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski podpisali List intencyjny na rzecz wspólnych działań kontrolnych na terenie zakładów przetwarzających odpady.

Inspiracją do usankcjonowania idei prowadzenia wspólnych działań na terenie instalacji powodujących emisje o charakterze odorowym stała się troska o stan środowiska naturalnego, a w szczególności troska o jakość życia mieszkańców.

W ramach współpracy miasto sfinansuje wykonanie pomiarów olfaktrometrycznych, które będą wykonane przez akredytowane laboratorium na terenie zakładów przetwarzających odpady na terenie Otwocka oraz w ich sąsiedztwie w ramach kontroli WIOŚ. Jest to badanie zapachowej jakości powietrza, dzięki któremu można ocenić jakie źródła emisji przyczyniają się do odczuwania uciążliwości, a jakie nie.

Opcje strony