Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1875,Ogolnopolska-akcja-NIELEGALNE-ODPADY-2021.html
2021-10-21, 03:49
08.09.2021

Ogólnopolska akcja - „NIELEGALNE ODPADY 2021”

 W dniu 8.09.2021 r. z inicjatywy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przeprowadzona została ogólnopolska akcja pod hasłem „Nielegalne odpady 2021” jak również odbyła się  konferencja prasowa, w której uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych instytucji zaangażowanych w walkę z przestępczością środowiskową w Polsce:

  • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Marek Chibowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
  • Mariusz Zega, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  • Krzysztof Chojnacki, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Kilka dni temu, pod patronatem Ministra Jacka Ozdoby podpisane zostało porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Komendantem Głównym Policji dotyczące współpracy w zwalczaniu przestępczości środowiskowej w Polsce.

Kolejnym krokiem w walce o czyste środowisko jest akcja „NIELEGALNE ODPADY 2021” obejmująca swoim zasięgiem całą Polskę.  

Celem wspólnie podjętych przez przedstawicieli Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej była kontrola transportów odpadów. Weryfikacji podlegała prawidłowość wykonywania transportów (oznakowanie pojazdów, posiadane dokumenty oraz zgodność transportowanych odpadów z posiadanymi dokumentami transportowymi) oraz sprawdzano m.in. stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców.

Ponadto istotnym aspektem  było wzmocnienie komunikacji i współpracy organów ścigania, innych służb i inspekcji ochrony środowiska w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku.

Szczególną uwagę zwracano na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Minister Jacek Ozdoba zwrócił uwagę na fakt, iż „Wykrywalność jest możliwa kiedy współpracują ze sobą wszystkie służby. W tym wypadku z inicjatywy Inspekcji Ochrony Środowiska mamy do czynienia z koordynacją na wielu płaszczyznach. To współpraca z Krajową Administracją Skarbową z Inspekcją Transportu Drogowego, ze Strażą Graniczną, z Policją i oczywiście z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska. To oprócz kwestii wykrywalności kolejne działania, które są związane z walką  z przestępczością środowiskową, skoncentrowaną w tym wypadku na kwestii nielegalnego gospodarowania odpadami.” oraz podkreślił, że  „Mamy w tej chwili w procesie legislacyjnym nowelizację kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. To największa nowelizacja od lat 90., która podnosi dolną jak i górną granicę odpowiedzialności karnej w przypadku przestępców środowiskowych. Nie ma zgody na to, aby śmiecić w miejscach publicznych; w lasach, na plażach, w parkach – tu również ta kara, w tym wypadku grzywny jest przez nas podnoszona aż do kwoty 5 tysięcy złotych.”

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski poinformował, że „W skali kraju jest to kilkadziesiąt punktów kontroli na różnego typu drogach, począwszy właśnie od tras szybkiego ruchu, dróg krajowych, dróg wojewódzkich, włącznie z drogami powiatowymi i gminnymi.” Podkreślił, że nie jest to inicjatywa jednorazowa. „Będzie ona trwała do połowy października, w różnych województwach i w różnym czasie.”

Na terenie województwa mazowieckiego skontrolowano 184 pojazdy ciężarowe, 53 przewożące odpady. 2 kierowcom zakazano dalszej jazdy ze względu na stan techniczny aut, stwierdzono brak potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadów w systemie BDO oraz wobec kilku przewoźnikiów zastosowano instruktaż związany z wymaganiami dotyczącymi transportów odpadów.

 

 

 

Opcje strony