Aktualności

08.09.2021

Udział WIOŚ w ćwiczeniach pn. „Narew 2021” na terenie Mazowsza

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce wraz ze specjalistą Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego pn. „Narew 2021” na terenie Mazowsza. Akcja odbyła się w dniu 7.09.2021 r. w ramach przygotowania na zagrożenia związane z ryzykiem lokalnych podtopień.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego i samochodu ciężarowego. W wyniku kolizji obu pojazdów doszło do oderwania zbiornika paliwa i wycieku na jezdnię ok. 150 l paliwa, które przedostało się poprzez kanalizację deszczową i kolektor do rzeki Czeczotka i ujściem do rzeki Narew.

Inspektorzy WIOŚ, zgodnie ze swoimi obowiązkami ustawowymi, dokonali oceny sytuacji i podjęli działania polegające na ustaleniu przyczyny zdarzenia i sprawowaniu kontroli nad usunięciem jego skutków. Specjalista CLB dokonał poboru prób w czterech  punktach rzeki Czeczotka i rzeki Narew, w tym dzięki współpracy z jednostką terenową Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za matą sorpcyjną ułożoną na rzece Narew przy użyciu specjalistycznego sprzętu i wykorzystaniu jednostki pływającej.

Ćwiczenia zgodnie ze scenariuszem sytuacji zostały zakończone o godzinie 14.

Opcje strony

do góry