Aktualności

Alarm
21.07.2021

Ujawnienie 130 mauzerów z nieznaną substancją w miejscowości Gorysze

W dniu 17.07.2021 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatury w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie o zanieczyszczaniu terenu w m. Gorysze (gm. Ciechanów) poprzez wylewanie nieznanej substancji na powierzchnię ziemi. Inspektorzy niezwłocznie podjęli działania na miejscu zdarzenia.

Ustalono, że w różnych częściach wskazanej działki na nieutwardzonym terenie znajduje się około 130 szt. pojemników typu „mauser” oraz inne odpady, m. in. około 200 szt. worków zawierających biały granulat, paleta i odkryta naczepa z rozdrobnionym eternitem, pryzma odpadów z tworzyw sztucznych. Mauzery zawierały nieznaną ciekłą substancję, część z nich była otwarta z widocznymi pęknięciami, a w jednym zanurzony był wąż. Na działce ujawniono również wannę do impregnacji drewna, w której znajdowała się biała substancja o stałym stanie skupienia.

Po dokonaniu ustaleń w terenie i przesłuchaniu właściciela nieruchomości, inspektorzy WIOŚ zawiadomili o zdarzeniu Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Funkcjonariusze policji objęli doraźny nadzór nad terenem. Podjęte zostały czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 kk.

Pobrano również próby gleby i wód powierzchniowych do badań laboratoryjnych.

Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry