Aktualności

05.07.2021

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim oraz Inspektorzy GIOŚ z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej przeprowadzili czynności na terenie Zakładu Górniczego Makówiec Duży

W dniu 5 lipca 2021 roku Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim i GIOŚ z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej wspólnie z funkcjonariuszami  KPP z Mińska Mazowieckiego  przeprowadzili czynności na terenie Zakładu Górniczego Makówiec Duży.

Około godziny 4.30 ujawniono samochód ciężarowy, który w sposób nielegalny dowoził do wyrobiska poeksploatacyjnego zmielone odpady tworzyw sztucznych, przykryte warstwą gruzu budowlanego. Na miejscu zastano również operatora koparki, dokonującego nielegalnego zakopywania przywiezionych odpadów.

Kierowca nie posiadał wymaganych dokumentów potwierdzających transport odpadów, a samochód nie był oznakowany tablicą z napisem ODPADY. W systemie BDO nie stwierdzono sporządzenia karty przekazania odpadu.

Trwają czynności polegające na ustaleniu źródła przekazywanych odpadów.

W dalszej kolejności będą podjęte działania w kierunku wszczęcia postępowania z art. 26 ustawy o odpadach.

Dodatkowo o zdarzeniu zostanie poinformowany Wyższy Urząd Górniczy.

Ponadto Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim rozpoczną kontrolę interwencyjną.

 

Opcje strony

do góry