Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1855,Inspektorzy-WIOS-w-Warszawie-Delegatura-w-Minsku-Mazowieckim-przeprowadzili-czyn.html
2021-09-21, 16:55
05.07.2021

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim przeprowadzili czynności kontrolne w związku z podejrzeniem handlu częściami samochodowymi pochodzącymi z kradzieży

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim wspólnie z funkcjonariuszami Policji z KSP i KPP w Otwocku przeprowadzili czynności na terenie dwóch posesji znajdujących się na terenie Otwocka. Wystąpiło podejrzenie handlu częściami samochodowymi pochodzącymi z kradzieży.

W ramach wspólnych oględzin ujawniono i zabezpieczono skradzione podzespoły.

Nie stwierdzono demontażu pojazdów i zanieczyszczenia gleby płynami eksploatacyjnymi.

W związku z nagromadzeniem odpadów, których obrót jest zakazany przez prawo, zostanie skierowane wystąpienie do Prezydenta Otwocka, w celu wszczęcia postępowania z art. 26 ustawy o odpadach. Dodatkowo zostanie poinformowany PINB w Otwocku, w związku z magazynowaniem części pojazdów w budynku, niezgodnie z jego przeznaczeniem.

  • Wskazane nieruchomości były kontrolowane przez WIOŚ w Warszawie w 2020 r. - wtedy Przedsiębiorca został ukarany administracyjną karą pieniężną.

Opcje strony