Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1854,Kontrola-transportu-odpadow-na-DK-nr-2.html
2021-10-21, 04:25
29.06.2021

Kontrola transportu odpadów na DK nr 2

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim wspólnie z policjantami z WRD KPP w Mińsku Mazowieckim przeprowadzili kontrolę transportu odpadów.

Miejsce kontroli  Droga Krajowa nr 2 – miejscowość Pijana Górka.

Skontrolowano 10 pojazdów ciężarowych, w tym 2 przewożące odpady. Każdy z nich posiadał  dokumenty wymagane przy transporcie odpadów (m.in. potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadów w systemie BDO, załącznik VII przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów). Pojazdy posiadały prawidłowe oznaczenia obowiązujące przy transporcie odpadów.

Kierowcom kontrolowanych pojazdów udzielono instruktażu w zakresie zabezpieczenia przewożonych odpadów.

Opcje strony