Aktualności

07.06.2021

5 czerwca 2021 r. - Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day - WED) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej 5. czerwca 1972 roku. Głównym celem organizatorów było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.

Obecnie Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji, dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Temat obchodów tegorocznego Światowego Dnia Środowiska to odtwarzanie ekosystemów, a gospodarzem wydarzeń jest Pakistan.

Na świecie aż 75% środowiska lądowego i około 66% środowiska morskiego zostało znacząco przekształcone przez człowieka. Przywracanie ekosystemów oznacza pomoc w odbudowie tych miejsc, które zostały zdegradowane lub zniszczone, ale także ochronę tych, które są nadal nienaruszone. Działania te są szczególnie istotne w dobie pandemii Covid-19, kiedy wszyscy bardziej docenili możliwość kontaktu z naturą i jego pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.

Opcje strony

do góry