Aktualności

02.06.2021

Ujawnienie porzuconych odpadów na terenie nieczynnej stacji paliw w miejscowości Dłużniewo, gmina Staroźreby.

  • Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku przeprowadzili czynności kontrolne na terenie nieruchomości w miejscowości Dłużniewo gmina Staroźreby, w wyniku których stwierdzono, że na terenie nieczynnej stacji paliw znajduje się 7 stalowych beczek o poj. 200 l z substancją niewiadomego pochodzenia, z których 2 beczki ustawione na utwardzonym gruncie były rozszczelnione.
  • Działające na miejscu służby PSP w Płocku zabezpieczyły miejsce magazynowania beczek oraz wyciek substancji. Nie stwierdzono przedostania się substancji do gruntu. 
  • Ze wstępnych ustaleń w tym pomiarów PSP wynika, że porzucone substancje mogą być odpadami farb i rozpuszczalników.
  • Skierowano wystąpienie do Wójta Gminy Staroźreby w celu zobowiązania posiadacza odpadów do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania.
  • Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry