Aktualności

02.06.2021

Ujawnienie odpadów w zbiornikach paliwowych na terenie nieczynnej stacji paliw w miejscowości Cieśle, gmina Bodzanów.

  • Inspektorzy  WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku przeprowadzili czynności kontrolne na terenie nieruchomości w miejscowości Cieśle gmina Bodzanów. W wyniku przeprowadzonych oględzin terenu  ustalono, że Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Płocku dokonali zabezpieczenia wlewów do zbiorników paliwowych znajdujących się na terenie nieczynnej stacji paliw.
  • Wystąpiono do Wójta Gminy Bodzanów w celu zobowiązania posiadacza odpadów do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania.
  • Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry