Aktualności

26.04.2021

Pożar odpadów na terenie zakładu w Wołominie

W dniu 22 kwietnia 2021 r. do Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru pojemników DPPL typu mauser na posesji w Wołominie. Pożarem zostało objętych ok. 30 sztuk pojemników.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili czynności na miejscu zdarzenia. Ustalili, że do pożaru doszło na terenie zakładu zajmującego się zbieraniem odpadów. Częściowemu spaleniu uległy pojemniki, w których magazynowane były pozostałości farb oraz opakowania po farbach i lakierach (puszki, hoboki, opakowania szklane).

Nadpalone pojemniki z odpadami zostały przetransportowane z miejsca objętego pożarem na utwardzony teren zakładu. Miejsca wycieku ewentualnych substancji znajdujących się w pojemnikach zasypano piaskiem i trocinami.

Nie stwierdzono szkody w środowisku. Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry