Aktualności

06.04.2021

Zakopane odpady na terenie gminy Sochaczew

W dniu 25.03.2021 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Sochaczewie przeprowadzili czynności kontrolne na nieruchomości w gminie Sochaczew.

W toku działań stwierdzono, że zostały tam zakopane odpady nieznanego pochodzenia. Przykryto je gruzem i warstwą ziemi, w wyniku czego powstała skarpa o wymiarach 58 x 9 x 8 m. Ponadto na terenie nieruchomości ujawniono m.in. odpady budowlane, otwarte pojemniki zawierające olej, kilka beczek z nieokreśloną substancją oraz opony samochodowe.

Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ pobrali do analizy próby gleby i wody.

Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry