Aktualności

05.04.2021

Porzucenie odpadów na terenie działki w gminie Sadowne

W dniu 22.03.2021 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie przyjęli zgłoszenie dotyczące porzucenia znacznej ilości odpadów w postaci zużytej odzieży i tekstyliów na działce w m. Szynkarzyzna.

Przeprowadzone oględziny wykazały, że na działce znajduje się hałda sprasowanych odpadów tekstylnych. Ich ilość oszacowano na około 20 m3.

Ujawnione odpady uznać należy za odpady palne,  a ich składowanie na terenie zadrzewionym położonym w obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego stwarza zagrożenie pożarowe.

Podjęte zostały czynności w celu usunięcia odpadów oraz odnalezienia sprawcy. Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry