Aktualności

02.04.2021

Nielegalny demontaż pojazdów na terenie gminy Tłuszcz

W ramach współpracy z Komendą Stołeczną Policji, inspektorzy Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim przeprowadzili kontrolę w zakresie nielegalnego demontażu pojazdów na terenie gminy Tłuszcz (powiat wołomiński).

Dokonano oględzin dwóch posesji w miejscowościach Jasienica i Wólka Kozłowska. Inspektorzy stwierdzili nagromadzenie dużej liczby części i akcesoriów samochodowych, w tym elementów odpadowych, które mogły pochodzić z prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów.

Sprawa jest w toku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 poz. 578, z późn. zm.) demontaż pojazdów wycofanych z  eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu. Kto poza stacją demontażu dokonuje:

- usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,

- wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,

- wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu

podlega karze pieniężnej od 15 000 do 500 000 zł.

Opcje strony

do góry