Aktualności

22.03.2021

Niebezpieczne odpady zalegające na działce w miejscowości Dębinki

W dniu 11.03.2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Ostrołęce przeprowadzili oględziny działki na terenie gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski.

W zagłębieniu o wymiarach 2x3 m porzucono odpady płynne w postaci niezidentyfikowanej substancji.  Zostały one wypompowane i zabezpieczone na terenie oczyszczalni w Zabrodziu. W sumie ujawniono około 1050 litrów nieznanej substancji.

W dniu 12.03.2021 r. inspektorzy przesłuchali właścicielkę działki. Wójt Gminy Zabrodzie został zobowiązany do powiadomienia WIOŚ o sposobie zakończenia sprawy.

Opcje strony

do góry