Aktualności

10.03.2021

Składowanie odpadów bez pozwolenia na terenie gminy Wolanów

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Radomiu wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej w Wolanowie dokonali oględzin działki na terenie gminy Wolanów  w związku z wystąpieniem podejrzenia nielegalnego składowania odpadów.

Ustalono, że w południowej części działki zlokalizowano około 400 beczek plastikowych o pojemności 80 – 120 litrów zawierających niezidentyfikowane odpady (prawdopodobnie garbarskie). Ponadto,  w budynku znajdującym się na terenie działki ujawniono odpady w postaci tekstyliów i tworzyw sztucznych oraz w kilku miejscach odpady z gruzu betonowego i ceramiki.

Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry