Aktualności

03.02.2021

Kontrole pojazdów przewożących odpady w powiecie płońskim

W dniu 20.01.2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Ciechanowie przeprowadzili działania, których celem była kontrola drogowa pojazdów przewożących odpady w zakresie sposobu transportu, oznakowania pojazdów oraz posiadania wymaganej dokumentacji.

Akcja odbyła się na drodze krajowej E7 w miejscowości Załuski. Uczestniczyli w niej również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Płońsku oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas działań skontrolowano 12 pojazdów, w tym 6 oznakowanych jako przewożące odpady i 5 faktycznie realizujących ich transport.

Jeden z zatrzymanych pojazdów był nieprawidłowo oznakowany. Kierowca został pouczony w zakresie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Pozostałe transporty realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opcje strony

do góry