Aktualności

17.12.2020

Zanieczyszczenia ściekami przemysłowymi rowów melioracyjnych w zlewni rzeki Utraty

W dniu 13.12.2020r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęła interwencja dotycząca zanieczyszczenia ściekami przemysłowymi rowów melioracyjnych w zlewni rzeki Utraty. 

Podczas oględzin dokonanych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz specjalista Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdzili zanieczyszczenie wody rowów zlokalizowanych w miejscowości Bieniewo – Parcela, uchodzących do rzeki Utraty substancją o mlecznym zabarwieniu z wyczuwalną uciążliwością odorową.  

Pobrano próby wody do analizy.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych w jednym z zakładów produkcyjnych znajdującym się na ww. terenie, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci zanieczyszczenia środowiska na Komendzie Powiatowej Policji właściwej terenowo.

Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry