Aktualności

19.11.2020

Zdarzenie o znamionach poważnej awarii w PKN ORLEN w Płocku

W dniu 18.11.2020 r., o godzinie 08:30 na terenie zakładu PKN ORLEN S.A. w Płocku, na instalacji DRW VI, w wyniku rozszczelnienia instalacji na połączeniu kołnierzowym rurociągu slopowego w obrębie instalacji wymiennika E 15A doszło do wycieku pozostałości próżniowej - gudronu. Do rozszczelnienia i wycieku gorącej substancji niebezpiecznej doszło podczas prowadzenia przez firmę zewnętrzną prac remontowych. W wyniku zaistniałego zdarzenia jeden z pracowników firmy zewnętrznej prowadzącej prace remontowe został poparzony a jeden z pracowników zakładu PKN ORLEN S.A. w trakcie działań operacyjnych doznał urazu kolana. Na miejsce zdarzenia natychmiast została wezwana Zakładowa Straż Pożarna, która zabezpieczyła miejsce wycieku oraz Pogotowie Ratunkowe w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym. ORLEN Ochrona Sp. z o. o. zabezpieczyła drogi dojazdowe do miejsca zdarzenia. Zdarzenie nie spowodowało zatrzymania instalacji. W zakładzie powołano zespół wyjaśniający w celu ustalenia przyczyn wystąpienia zdarzenia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie objął sprawę nadzorem kontrolnym.

Opcje strony

do góry