Aktualności

05.10.2020

Nielegalne składowanie odpadów w gminie Tłuszcz, powiat wołomiński.

W dniu 30.09.2020 r. pracownicy MWIOŚ Delegatura w Mińsku Mazowieckim, na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z  dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z powzięciem uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U z 2019 póz. 1950 ze zm.) w asyście funkcjonariusza Komendy Stołecznej Policji dokonali oględzin posesji zlokalizowanej w gminie Tłuszcz, powiat wołomiński, gdzie zgodnie z uzyskanymi informacjami mogło być prowadzone nielegalne magazynowanie odpadów. Na terenie rolnym posesji został zatrzymany transport odpadów w postaci rozdrobnionej trawy oraz gałęzi przygotowany do rozładunku, jak również, zastano podczas pracy dwie ładowarki oraz maszynę rozdrabniającą. Kierowca został ukarany mandatem w związku z nie posiadaniem dokumentów ewidencyjnych dotyczących przewożonych odpadów. W trakcie przeprowadzania oględzin ujawniono pryzmę rozdrobnionych odpadów oraz dużą liczbę oznakowanych worków foliowych koloru brązowego zawierającą odpady zielone, które zostały odebrane z gmin w ramach świadczenia zadania publicznego. Na terenie objętej opisanymi czynnościami posesji nie jest zrejestrowana żadna działalność.

W dniu 1.10.2020r. Inspektorzy MWIOŚ Delegatura w Mińsku Mazowieckim rozpoczęli kontrolę interwencyjną w firmie, która odbiera z terenu gmin ww. odpady zielone.

    Sprawa jest w toku.

 

Opcje strony

do góry