Aktualności

Zanieczyszczenie rzek
25.09.2020

Informacja z dnia 25.09.2020 r. o działaniach WIOŚ w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły

1. Informacja o ilości ścieków odprowadzonych do rzeki Wisły od momentu wystąpienia awarii:

  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 8:30 w dniu 25.09.2020 r. wynosi: 5 079 022 m3;
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 24.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 25.09.2020 r. wynosi: 0 m3;
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (25.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 8:30 wynosi: 0 m3.

W dniu 24.09.2020 r. (od godz. 0.00 do godz. 23.59) do oczyszczalni ,,Czajka" rurociągiem awaryjnym odprowadzono 208 644 m3 ścieków nieoczyszczonych.

 

2. Informacja o działaniach podjętych przez WIOŚ:

  • inspektorzy WIOŚ w Warszawie w godzinach porannych przeprowadzili oględziny w miejscu dotychczasowego awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ul. Farysa – na wodach rzeki Wisły nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych; zaprzestano korzystania z ozonatorów z uwagi na to, że ścieki nieoczyszczone nie są już wprowadzane do rzeki, miejsce dotychczasowego zrzutu nadal otoczone jest sorpcyjną zaporą olejową;
  • w związku z zakończeniem przez MPWiK w m. st. Warszawie ruchu próbnego układu pompowego w celu realizacji awaryjnego przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”, WIOŚ w Warszawie w dniu 25.09.2020 r. zakończył codzienne prowadzenie odczytów wskazań przepływomierza w celu ustalania dobowej ilości ww. ścieków;
  • w związku z uruchomieniem przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. awaryjnego układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”, za pomocą którego nieoczyszczone ścieki komunalne z lewobrzeżnej części Warszawy tłoczone są docelowo do oczyszczalni ścieków „Czajka”, w dniu 24 września 2020 r. WIOŚ w Warszawie zakończył cykliczne (prowadzone 2 razy w tygodniu) kontrolne pobrania próbek ścieków nieoczyszczonych oraz wód powierzchniowych rzeki Wisły i rzeki Narwi na terenie woj. mazowieckiego. Jednocześnie WIOŚ w Warszawie będzie wykonywać ewentualne pobory i pomiary w miarę potrzeb do bieżącego ustalenia.

Opcje strony

do góry