Aktualności

15.09.2020

Informacja z dnia 15.09.2020 r. o działaniach WIOŚ w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły

1. Informacja o ilości ścieków odprowadzonych do rzeki Wisły od momentu wystąpienia awarii:

 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r. do godz. 8:45 w dniu 15.09.2020 r. wynosi: 4 188 294 m3;
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 14.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 15.09.2020 r. wynosi: 204 326 m3; (przepływ na godz. 8:45 w dniu 15.09.2020 r. wynosił - 2,0 m3/s, w dobie 14/15.09.2020 r. max. przepływ 2,8 m3/s, min. przepływ 1,5 m3/s)
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (15.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 8:45 wynosi: 62 026 m3.

 

2. Informacja o wstępnych wynikach badań terenowych:

  ścieki nieoczyszczone – kolektor  na wysokości  ul. Farysa

 • pH 7,5
 • temperatura 21,4 ° C

 

          woda – powyżej wylotu (most Łazienkowski)

 • pH 8,3
 • temperatura 19,8 ° C
 • przewodność 1117 µS/cm
 • tlen rozpuszczony 9,9 mg/l

 

           woda – poniżej wylotu (500 m)

 • pH 7,8
 • temperatura 20,3 ° C
 • przewodność 1232 µS/cm
 • tlen rozpuszczony 8,8 mg/l

 

3. Informacja o działaniach podjętych przez WIOŚ:

 • inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili oględziny w miejscu awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ul. Farysa – na wodach rzeki Wisły nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych, zapach ścieków był wyczuwalny; potwierdzono, że ścieki nadal są ozonowane oraz podczyszczane mechanicznie oraz że miejsce awaryjnego zrzutu ścieków otoczone jest sorpcyjną zaporą olejową.

Opcje strony

do góry