Aktualności

14.09.2020

Informacja z dnia 14.09.2020 r. o działaniach WIOŚ w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły

1. Informacja o ilości ścieków odprowadzonych do rzeki Wisły od momentu wystąpienia awarii:

 

w dniu 12.09.2020

  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 8:45 w dniu 12.09.2020 r. wynosi: 3 605 112 m3;
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 11.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 12.09.2020 r. wynosi: 233 722 m3; (przepływ na godz. 8:45 w dniu 12.09.2020 r. wynosił 1,7 m3/s,  w dobie 11/12.09.2020 r. max. przepływ 2,7 m3/s, min. przepływ 1,5 m3/s);
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (12.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 8:45 wynosi: 58 198 m3.

 

         w dniu 13.09.2020

  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 8:47 w dniu 13.09.2020 r. wynosi: 3 792 210 m3;
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 12.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 13.09.2020 r. wynosi: 188 880 m3; (przepływ na godz. 8:47 w dniu 13.09.2020 r. wynosił 1,6 m3/s,  w dobie 12/13.09.2020 r. max. przepływ 2,7 m3/s, min. przepływ 1,4 m3/s),
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (13.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 8:47 wynosi: 56 416 m3.

 

        w dniu 14.09.2020

  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r. do godz. 9:17 w dniu 14.09.2020 r. wynosi: 3 987 126 m3;
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 13.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 14.09.2020 r. wynosi: 186 148 m3; (przepływ na godz. 9:17 w dniu 14.09.2020 r. wynosił – 2,2 m3/s,  w dobie 13/14.09.2020 r. max. przepływ 2,7 m3/s, min. przepływ 1,5 m3/s);
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (14.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 9:17 wynosi: 65 184 m3.

 

2. Informacja o działaniach podjętych przez WIOŚ:

 

  • inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili oględziny w miejscu awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ul. Farysa – na wodach rzeki Wisły nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych, zapach ścieków był wyczuwalny; potwierdzono, że ścieki nadal są ozonowane oraz podczyszczane mechanicznie oraz że miejsce awaryjnego zrzutu ścieków otoczone jest sorpcyjną zaporą olejową.

Opcje strony

do góry