Aktualności

11.09.2020

Informacja z dnia 11.09.2020 r. o działaniach WIOŚ w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły

1. Informacja o ilości ścieków odprowadzonych do rzeki Wisły od momentu wystąpienia awarii:

  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 8:50 w dniu 11.09.2020 r. wynosi: 3 404 988 m3;
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 10.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 11.09.2020 r. wynosi: 173 756 m3; (przepływ na godz. 8:50 w dniu 11.09.2020r. wynosił – 2,1 m3/s,  w dobie 10/11.09.2020 r., max. przepływ 2,8 m3/s, min. przepływ 1,6 m3/s);
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (11.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 8:50 wynosi: 91 796 m3.

 

2. Informacja o działaniach podjętych przez WIOŚ:

  • inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili oględziny w miejscu awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ul. Farysa – na wodach rzeki Wisły nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych, zapach ścieków był wyczuwalny; potwierdzono, że ścieki nadal są ozonowane, podczyszczane mechanicznie oraz że miejsce awaryjnego zrzutu ścieków otoczone jest sorpcyjną zaporą olejową.

Opcje strony

do góry