Aktualności

10.09.2020

Informacja z dnia 10.09.2020 r. o działaniach WIOŚ w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły

1. Informacja o ilości ścieków odprowadzonych do rzeki Wisły od momentu wystąpienia awarii:

 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 8:21 w dniu 10.09.2020 r. wynosi: 3 196 864 m3;
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 09.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 10.09.2020 r. wynosi: 203 786 m3; (przepływ na godz. 8:21 w dniu 10.09.2020 r. wynosił – 1,9 m3/s,  w dobie 9/10.09.2020 r. max. przepływ 2,8 m3/s, min. przepływ 1,5 m3/s),
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (10.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 8:21 wynosi: 57 428 m3.

 

2. Informacja o wstępnych wynikach badań terenowych

W związku z zakończoną w dniu 9 września 2020 r. budową mostu pontonowego na Wiśle, na którym zostanie ułożony rurociąg awaryjny, nastąpiła zmiana lokalizacji punktu monitoringowego poboru próbki wody powierzchniowej z rzeki Wisły powyżej zrzutu ścieków nieoczyszczonych z kolektora na wysokości ul. Farysa 1 w W-wie, z punktu zlokalizowanego: 100 m przed zrzutem ścieków do rzeki Wisły (powyżej), na punkt zlokalizowany na rzece Wisła na wysokości mostu Łazienkowskiego (pobór brzegowy).

 

           ścieki nieoczyszczone – kolektor  na wysokości  ul. Farysa

 • pH 7,5
 • temperatura 20,9 ° C

 

           woda – rzeka Wisła na wysokości mostu Łazienkowskiego (pobór brzegowy)

 • pH 8,4
 • temperatura 20,3 ° C
 • przewodność 1248 µS/cm
 • tlen rozpuszczony 12,0 mg/l

 

           woda – poniżej wylotu (500 m)

 • pH 7,9
 • temperatura 19,9 ° C
 • przewodność 1212 µS/cm
 • tlen rozpuszczony 7,5 mg/l

 

3. Informacja o działaniach podjętych przez WIOŚ:

 • inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili oględziny w miejscu awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ul. Farysa – na wodach rzeki Wisły nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych, zapach ścieków był wyczuwalny; potwierdzono, że ścieki nadal są ozonowane, podczyszczane mechanicznie oraz że miejsce awaryjnego zrzutu ścieków otoczone jest sorpcyjną zaporą olejową; ponadto zakończyła się budowa mostu pontonowego, na którym ułożony zostanie rurociąg awaryjny;
 • pobrano próbki ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych bezpośrednio do Wisły z wylotu przy ul. Farysa oraz próbki wody powierzchniowej z rzeki Wisły na wysokości mostu Łazienkowskiego (pobór brzegowy) i 500 m poniżej wylotu, a także w pozostałych wyznaczonych punktach na rzece Wiśle i Narwi;
 • przedstawiciele WIOŚ uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy.

Opcje strony

do góry