Aktualności

09.09.2020

Informacja z dnia 9.09.2020 r. o działaniach WIOŚ w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły

1. Informacja o ilości ścieków odprowadzonych do rzeki Wisły od momentu wystąpienia awarii:

  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 9:16 w dniu 09.09.2020 r. wynosi: 3 000 034 m3;
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 08.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 09.09.2020 r. wynosi: 203 986 m3; (przepływ na godz. 9:20 w dniu 08.09.2020 r. wynosił - 2,3 m3/s,  w dobie 8/9.09.2020 r. max. przepływ 2,8 m3/s, min. przepływ 1,4 m3/s),
  • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (09.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 9:16 wynosi: 64 384 m3.

 

2. Informacja o działaniach podjętych przez WIOŚ:

  • inspektorzy WIOŚ w Warszawie w godzinach porannych przeprowadzili oględziny w miejscu awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ul. Farysa – na wodach rzeki Wisły nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych, zapach ścieków był wyczuwalny, ściek dość klarowny; potwierdzono, że ścieki nadal są ozonowane i podczyszczane mechanicznie, a miejsce awaryjnego zrzutu ścieków jest otoczone sorpcyjną zaporą olejową;
  • WIOŚ w Warszawie odstąpił od codziennych wizji w terenie wód rzeki Wisły ze względu na to, że codzienny monitoring rzeki prowadzi PGW Wody Polskie.

Opcje strony

do góry