Aktualności

28.07.2020

Deponowanie osadów ściekowych na gruntach rolnych w miejscowości Sieluń, gm. Młynarze

W dniu 20.07.2020 r. do WIOŚ w Warszawie wpłynęła interwencja dotycząca uciążliwości odorowej związanej z nawożeniem osadów ściekowych na grunty rolne w miejscowości Sieluń (gm. Młynarze, pow. makowski).

Inspektorzy ustalili, że osady pochodzą z oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wyszkowie wcześniej przekazało do WIOŚ informację, że osady będą nawożone na 3 działki do wykorzystania rolniczego.

W dniu zgłoszenia inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia – ustalili, że część osadów ściekowych została rozplantowana zgodnie z podaną informacją, a część zdeponowano na działce przy drodze bez zachowania przepisowej odległości od najbliższych zabudowań (ze względu na warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły zrzucenie osadów w miejscu wskazanym). Na miejscu obecny był przedstawiciel PWiK, który przedstawił badania laboratoryjne osadu ściekowego oraz gleby pobranej z miejsca jego zastosowania, Opracowanie Agrotechniczne Dotyczące Możliwości Zagospodarowania Komunalnych Ustabilizowanych Osadów Ściekowych Pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rybienku Starym do wykorzystania rolniczego, a także umowę zawartą z właścicielem działki. Jak wskazuje ww. opracowanie, na gruncie w Sieluniu docelowo może być wykorzystane max. 201,79 ton/ha/3 lata uwodnionego osadu ściekowego ustabilizowanego.

W dniu 23.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ ponownie udali się w miejsce interwencji celem dokonania lustracji. Wykonano dokumentację zdjęciową, z której wynika, że teren działek przeznaczonych do nawiezienia osadami ściekowymi jest uporządkowany, nie występują na nim ślady deponowania osadów ściekowych, ponadto nie był wyczuwalny zapach charakterystyczny dla osadów ściekowych.

Trwają dalsze ustalenia w sprawie. Obecnie działania kontrolne są przeprowadzane w PWiK w Wyszkowie. Po zakończeniu czynności kontrolnych, w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości w sposobie postępowania z osadami ściekowymi, zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu odpowiednich sankcji karnych w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawidłowości.

Data publikacji : 28.07.2020

Data modyfikacji : 28.07.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 230
Opublikowane przez Milena Nowakowska