Aktualności

24.07.2020

Kontrole transportów odpadów medycznych

W dniu 22.07.2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z funkcjonariuszami KMP w Siedlcach przeprowadzili kontrole transportu odpadów medycznych. Celem akcji było sprawdzenie, czy pojazdy są właściwie oznakowane, odpady przewożone w odpowiedni sposób oraz czy kierowcy posiadają niezbędną dokumentację.

Wytypowano 2 miejsca do kontroli: w miejscowości Chodów przy DK 63 oraz w miejscowości Brożków przy DK 2.

Podczas działań skontrolowane zostały pojazdy ciężarowe przewożące odpady, jednak żaden z nich nie realizował transportu odpadów medycznych. U skontrolowanych podmiotów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Inspektorzy WIOŚ – poza działaniami kontrolnymi - prowadzą także instruktaż dla kierowców transportujących odpady, w zakresie którego są m. in. zmiany w przepisach związanych z przewozem odpadów i wynikające z nich obowiązki.

Działania ukierunkowane na kontrolę transportów medycznych obecnie są szczególnie istotne ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii. Podobne akcje są planowane w przyszłości.

Data publikacji : 24.07.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 196
Opublikowane przez Milena Nowakowska