Aktualności

23.07.2020

Rozszczelnienie ropociągu w miejscowości Koczargi Nowe.

W dniu 22 lipca 2020 r. ok. godziny 5:40 doszło do rozszczelnienia węża gumowego o średnicy ok. 1,5 cala znajdującego się na terenie prywatnej stadniny koni w Koczargach Nowych, gmina Stare Babice włączonego nielegalnie do rurociągu o Ø 250, transportującego olej napędowy, którego właścicielem jest PERN S.A. W wyniku zdarzenia do środowiska przedostała się substancja ropopochodna, która zanieczyściła teren ok. 30 m2. Dodatkowo doszło do „zroszenia” produktem ropopochodnym pobliskiego obszaru powierzchni terenu i roślinności na powierzchni ok. 1300 m2. Przybyłe na miejsce jednostki PSP zabezpieczyły uszkodzone miejsce i zebrały rozlaną ciecz do zbiornika typu mauser. Ilość zebranej substancji wyniosła ok. 400 litrów. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie, którzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia dokonali oględzin terenu, natomiast pracownik CLB GIOŚ pobrał 5 prób gleby, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

W wyniku sprawnie przeprowadzonej wspólnej akcji służb ochrony środowiska zabezpieczono teren awarii oraz usunięto nielegalną instalację, fragment rurociągu został wymieniony, zaspawany i przywrócono tłoczenie produktu. Na zlecenie PERN S.A. zostanie dokonana głęboka rekultywacja zanieczyszczonego gruntu oraz przedłożony do RDOŚ w Warszawie i WIOŚ w Warszawie plan działań w trybie zapobiegawczym, w związku z wystąpieniem szkody w środowisku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie będzie prowadził dalszy nadzór nad usuwaniem skutków awarii dla środowiska, w szczególności nad prawidłowością postępowania z odpadami, w tym niebezpiecznymi powstałymi w związku z usuwaniem skutków awarii.

 

Data publikacji : 23.07.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 184
Opublikowane przez Iwona Zdunek
KzMiP