Aktualności

22.07.2020

Nielegalne składowisko odpadów chemicznych w powiecie piaseczyńskim.

W dniu 17.07.2020 r. w miejscowości Garbatka (pow. piaseczyński) Inspektorzy WIOŚ w Warszawie (na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z powzięciem uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa tj. czyn z art. 183 § 1 kk, polegającego na magazynowaniu odpadów w postaci odpadów płynnych w beczkach i mauzerach w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym wbrew przepisom art. 25 Ustawy o odpadach) podjęli czynności, w wyniku których na terenie dzierżawionej hali magazynowej ujawniono nielegalne składowisko odpadów chemicznych (ok. 600 mauzerów po 1000 l, ok 60 beczek 200 l.).

Badania przeprowadzone przez Straż Pożarną nie wykazały ulatniania się gazów wybuchowych z mauzerów i beczek. Pobrane z 6 losowo wybranych pojemników próbki przekazano do obecnego na miejscu zdarzenia próbobiorcy z CLB GIOŚ celem przeprowadzenia badań.

Teren zabezpieczono.

Sprawa jest w toku.

 

 

Data publikacji : 22.07.2020

Data modyfikacji : 23.07.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 259
Opublikowane przez Iwona Zdunek
KzMiP