Aktualności

08.06.2020

Kolejny przypadek zanieczyszczenia wód rzeki, przez zakład produkcyjny.

4 czerwca br. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Czeczotki. Na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy, którzy stwierdzili, że niezidentyfikowana substancja wydobywa się z kolektora deszczowego w okolicy miejscowości Goworki. W celu określenia rodzaju zanieczyszczeń pobrano próbki wody powierzchniowej. Na podstawie otrzymanych wyników WIOŚ rozpoczął kontrolę u podmiotu prowadzącego działalność związaną z przetwórstwem owoców, który wprowadzając wylotem kolektora wód opadowych i roztopowych nieoczyszczone ścieki przemysłowe (technologiczne) spowodował zanieczyszczenie wód ww. rzeki. W toku prowadzonych czynności  kontrolnych pracownicy CLB pobrali kolejne próbki wody i ścieków do analizy.

Sprawa jest w toku.

Data publikacji : 08.06.2020

Data modyfikacji : 15.06.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 358
Opublikowane przez Iwona Zdunek
KzMiP