Aktualności

05.06.2020

Nakazowe wyroki skazujące za nielegalne odprowadzanie ścieków przemysłowych

  • W wyniku kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego skierował do sądu rejonowego właściwego miejscowo wnioski o ukaranie:

 - za odprowadzenie do ziemi ścieków przemysłowych, co  stanowi wykroczenie z art. 478 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), tj. kto wbrew przepisom art. 75 wprowadza ścieki do wód lub do ziemi podlega karze grzywny,

 - za nielegalne wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych bez uregulowanego stanu formalnoprawnego, co stanowi wykroczenie z art. 476 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), tj. kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim wyrokiem nakazowym z dnia 17 czerwca 2019 r. na podstawie art. 478 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, skazał i wymierzył karę grzywny wobec osoby winnej popełnienia zarzucanego wykroczenia.

Wyrokiem nakazowym z dnia 24 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim skazał  i wymierzył karę grzywny wobec osoby, która dopuściła się wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie  szkodliwe  dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, popełniając wykroczenie z art. 476 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim wyrokiem nakazowym z dnia 27 kwietnia 2020 r.  skazał osobę winną popełnienia zarzucanego wykroczenia na podstawie art. 478 pkt 5 i art. 476 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne oraz wymierzył karę grzywny na podstawie art. 476 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  

Wyroki są nieprawomocne.

Data publikacji : 05.06.2020

Data modyfikacji : 05.06.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 302
Opublikowane przez Iwona Zdunek
KzMiP