Aktualności

05.06.2020

5 czerwca 2020 r. - Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca 2020 r.

Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day - WED) – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Gospodarzem wydarzeń związanych z obchodami Światowego Dnia Środowiska 5 czerwca 2020 r. jest Kolumbia. Hasłem ogólnym tegorocznych obchodów jest „Czas na naturę” (Time for Nature).

 

Naukowcy i większość autorytetów zgadza się, że świat przeżywa bezprecedensowy kryzys ekologiczny, w którym duża liczba gatunków znajduje się na skraju wyginięcia i wciąż rośnie globalna temperatura. Tematem Światowego Dnia Środowiska, 5 czerwca 2020 r., jest różnorodność biologiczna.

Wydarzenie online obejmie szereg tematów, takich jak ochrona różnorodności biologicznej, choroby zakaźne, zrównoważone rolnictwo,  gospodarka odpadami, energia odnawialna itp. To sympozjum internetowe zmieniające paradygmat zgromadzi ponad 25 wybitnych liderów zrównoważonego rozwoju w różnych zawodach na całym świecie, aby zapewnić możliwość uczenia się na podstawie udanych przypadków i technologii służących osiągnięciu zrównoważenia środowiskowego.

 

Zródło informacji:

https://www.worldenvironmentday.global/latest/schedule

Data publikacji : 05.06.2020

Data modyfikacji : 05.06.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 289
Opublikowane przez Administrator WIOŚ