Aktualności

21.05.2020

Nielegalne magazynowanie odpadów w powiecie piaseczyńskim

W dniu 16.05.2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęła informacja dotycząca ujawnienia nielegalnie magazynowanych odpadów w miejscowości Gabryelin (gm. Prażmów).

Inspektorzy przeprowadzili czynności na miejscu zdarzenia, w wyniku których stwierdzili, że na działce na nieutwardzonym terenie znajduje się 11 pojemników typu mauzer o poj. 1000 l. Dwa z nich były puste, pozostałe zawierały płynną substancję nieznanego pochodzenia.

We współpracy z funkcjonariuszami KPP w Piasecznie inspektorzy WIOŚ ustalili, że kolejne nielegalne odpady magazynowane są w miejscowości Żabieniec (gmina Piaseczno). Ujawniono tam 6 mauzerów oraz 40 plastikowych i metalowych beczek o poj. 200 l.

W obu miejscach pobrano próby odpadów do badań laboratoryjnych.

Sprawa jest w toku.

Data publikacji : 21.05.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 197
Opublikowane przez Milena Nowakowska