Aktualności

14.05.2020

Ujawnienie składowiska odpadów w miejscowości Habdzin gm. Konstancin Jeziorna.

W dniu 13.05.2020 roku Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie otrzymali zgłoszenie o znajdującym się w miejscowości Habdzin gm. Konstancin Jeziorna składowisku odpadów.
W trakcie dokonanych oględzin terenu stwierdzono, że na obszarze działki nr 119 zostały zebrane odpady płynne tj. 55 pojemników typu mauzer o poj. 1000 l oraz beczek metalowych i plastikowych w łącznej ilości 32 sztuk o poj. 200 l każda. Dodatkowo stwierdzono magazynowanie odpadów komunalnych zmieszanych w hałdzie na powierzchni o wymiarach 20 x 30 metrów i usypanych do wysokości 2 metrów jak również ujawniono różnego rodzaju odpady pozostawione w 18 kontenerach. Obecni na miejscu funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie dokonali sprawdzenia zebranych odpadów pod kątem gazów wybuchowych – nie stwierdzono zagrożenia.  

Sprawa jest w toku.

Data publikacji : 14.05.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 205
Opublikowane przez Iwona Zdunek
KzMiP