Aktualności

13.05.2020

Ujawnienie porzuconych odpadów w miejscowości Duży Dół

W dniu 11.05.2020 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przyjęli zgłoszenie dotyczące porzucenia pojemników z płynnymi odpadami w miejscowości Duży Dół (powiat grójecki).

Inspektor WIOŚ dokonał oględzin miejsca zdarzenia i stwierdził, że na terenie po byłym zakładzie farb i lakierów porzucono 4 mauzery o poj. 1000 l i 8 beczek metalowych o poj. 200 l. Część z nich uległa rozszczelnieniu, przez co odpady wylały się na utwardzony teren, tworząc rozlewiska.

Pobrano próbki z uszkodzonych pojemników do analizy jakościowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to odpady farb i lakierów, które mogą zawierać substancje niebezpieczne.

Sprawa jest w toku.

Data publikacji : 13.05.2020

Data modyfikacji : 14.05.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 235
Opublikowane przez Milena Nowakowska