Aktualności

06.05.2020

Zatrzymanie transportu odpadów niebezpiecznych na terenie miejscowości Drobin, powiat Płock.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku w dniu 30.04.2020 r.  wpłynęła informacja dotycząca porzucenia odpadów drewnianych podkładów kolejowych w miejscowości Drobin. Na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy Wydziału Inspekcji Delegatury w Płocku wraz z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Drobinie. W wyniku dokonanych oględzin terenu potwierdzona została zasadność interwencji oraz ustalono, że w dniu 29.04.2020 r. na teren w/w nieruchomości  samochodami ciężarowymi przywieziono co najmniej 4 transporty odpadów - drewnianych podkładów kolejowych, po około 20 - 25 Mg każdy. Odpady zostały pozostawione na  nieutwardzonym placu.

W tym samym miejscu, w dniu 4 maja 2020 r. przez funkcjonariuszy Policji  zostały zatrzymane 3 samochody ciężarowe, załadowane odpadami drewnianych podkładów kolejowych. Inspektorzy WIOŚ Delegatura w Płocku podjęli czynności wyjaśniające zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Sprawa jest w toku.

Data publikacji : 06.05.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 306
Opublikowane przez Iwona Zdunek
KzMiP