Aktualności

26.03.2020

Ujawnienie porzuconych odpadów w gminie Bielany

W dniu 18.03.2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęła informacja o ujawnieniu odpadów porzuconych w lesie w miejscowości Kudelczyn (gmina Bielany).

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili wizję w terenie przy udziale policji. Stwierdzono, że na działkach nr 8 i nr 210 obręb Bielany Żyłaki, należących do osoby fizycznej, porzuconych zostało 10 beczek z nieznaną substancją o pojemności 200 l. Trzy z nich były rozszczelnione, stwierdzono wyciek czarnej substancji o zapachu ropy.

WIOŚ wystąpił do Wójta Gminy Bielany z wnioskiem o podjęcie działań w ramach posiadanych kompetencji wynikających z art. 26 ustawy o odpadach.

W przedmiotowej sprawie postępowanie prowadzi posterunek policji w Repkach. Ewentualne dalsze działania WIOŚ uzależnione są od wyników postępowania.

Data publikacji : 26.03.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 100
Opublikowane przez Milena Nowakowska