Aktualności

03.03.2020

Warsztaty dotyczące zwalczania przestępczości środowiskowej

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie uczestniczyli w warsztatach z zakresu poprawy efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej, zorganizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wśród poruszonych zagadnień znalazły się: sposoby przeciwdziałania przestępczej działalności, modele przestępczości gospodarczej w ochronie środowiska, transgraniczne przemieszczanie odpadów. Inspektorzy WIOŚ omówili swoje doświadczenia w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem stosowania art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

W warsztatach uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy podzielili się m.in. doświadczeniami w zakresie zwalczania nielegalnego składowania odpadów.

Podczas spotkania podsumowano także I edycję operacji „Stop nielegalnym odpadom”, polegającej na kontroli transportów odpadów na terenie całej Polski.

Data publikacji : 03.03.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 333
Opublikowane przez Milena Nowakowska