Aktualności

18.02.2020

Kontrole transportów odpadów w Radomiu

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego i Krajową Administracją Skarbową przeprowadzili działania w ramach akcji „Stop nielegalnym odpadom”. Jej celem była kontrola transportów przewożących odpady obejmująca m.in. sposób transportu, wymaganą dokumentację, oznakowanie pojazdów.

Akcję przeprowadzono 6.02.2020 r. na trasie DK 12 w Radomiu.

Podczas działań dokonano kontroli 11 pojazdów, w tym 4 transportujących odpady. W żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymagań dla przewożenia odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Data publikacji : 18.02.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 281
Opublikowane przez Milena Nowakowska