Aktualności

17.02.2020

Szkolenie WIOŚ dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili szkolenie dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tematyki związanej z nadzorem Wojewody Mazowieckiego nad realizacją zadań przez organy samorządu terytorialnego.

Wśród omówionych zagadnień znalazły się:

  • zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikające z nich obowiązki ustawowe gmin;
  • ekonomika systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Po prezentacjach przeprowadzonych przez inspektorów WIOŚ odbyła się dyskusja poświęcona konkretnym problemom, z jakimi spotykają się organy nadzoru Wojewody Mazowieckiego.

Data publikacji : 17.02.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 276
Opublikowane przez Milena Nowakowska