Aktualności

14.02.2020

Udział przedstawicieli WIOŚ w konferencji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Ciechanowie uczestniczyli w dniu 24 stycznia 2020 r. w zorganizowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin konferencji pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Konferencja skierowana była do burmistrzów i wójtów miast oraz gmin powiatu żuromińskiego, pracowników samorządowych, radnych, sołtysów, a także mieszkańców Miasta i Gminy Żuromin.

Wśród poruszonych tematów znalazły się aktualne problemy gospodarki odpadami komunalnymi,  m.in. najnowsze zmiany przepisów prawa, przyczyny i skutki wzrostu cen, obraz rynku przetwarzania odpadów i recyklingu oraz jego zmiany z perspektywy firmy komunalnej, kierunki rozwoju lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

Omówiono także zagadnienia związane z prowadzonymi przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontrolami gmin. Inspektor WIOŚ w Warszawie przedstawił prezentację pt. „Kontrole WIOŚ w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Data publikacji : 14.02.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 105
Opublikowane przez Milena Nowakowska