Aktualności

24.01.2020

Zanieczyszczenie rzeki Narew nieznaną substancją oleistą

W dniu 23.01.2020 r. ok. godz. 8:40 do delegatury WIOŚ w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie od Państwowej Straży Pożarnej dotyczące zanieczyszczenia rzeki Narew nieznaną substancją.

Centralne Laboratorium Badawcze działające przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pobrało próby do analizy wstępnej wody z rzeki Narew, w którychoznaczone zostaną następujące wskaźniki: odczyn pH, przewodność, tlen rozpuszczony, temperatura oraz zawartość węglowodorów ropopochodnych.

W związku z podejrzeniem, że sprawcą zdarzenia może być zakład Stora Enso Narew Sp. z o.o.,

W dniu 24.01.2020 r. rozpoczęto także kontrolę interwencyjną w zakładzie Stora Enso w Ostrołęce, który jest właścicielem kanału zrzutowego wód deszczowych.

Podczas oględzin rzeki Narew na wysokości plaży miejskiej w Ostrołęce oraz w miejscowości Dzbenin nie zauważono śladów substancji ropopochodnych na powierzchni wody. Pojedyncze, niewielkie plamy węglowodorów ropopochodnych dostrzegalne były natomiast w okolicy kanału zrzutowego wód deszczowych Spółki Stora Enso. Nie zaobserwowano nowych źródeł zanieczyszczeń. Działania polegające na usuwaniu zanieczyszczeń w postaci węglowodorów ropopochodnych rozpoczęła firma Sintac Polska Sp. z o.o., na zlecenie Stora Enso Narew.

W okolicach miejscowości Dzbenin straż pożarna rozłożyła rękaw sorpcyjny.

Ilość substancji uwolnionej do środowiska wciąż nie jest znana. Sprawa w toku.

Data publikacji : 24.01.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 164
Opublikowane przez Milena Nowakowska