Aktualności

22.01.2020

Zdarzenie o znamionach poważnej awarii w firmie Zbyszko Company S.A. w Radomiu

W dniu 21 stycznia 2020r. około godz. 9.30 podczas mycia linii do produkcji napojów i wody doszło do zakłócenia procesu technologicznego w firmie w Zbyszko Company S.A. w Radomiu, polegającego na pojawieniu się oparów w hali produkcyjnej.

Przybyła na miejsce zdarzenia Państwowa Straż Pożarna przy użyciu mierników Draegera ustaliła, że do atmosfery uwolnił się chlor. Stężenie chloru w powietrzu na hali produkcyjnej wynosiło 9,5 ppm i 4 ppm, tym samym znacznie przekraczając dopuszczalną normę i dając wskazania do ewakuacji pracowników firmy.

Podczas akcji ewakuowano 68 osób na 2 godz., 1 osoba została przewieziona do szpitala. Nie było wskazań do odcięcia wody, energii elektrycznej, gazu i połączeń telefonicznych.

W akcji uczestniczyło: 9 zastępów PSP z Radomia oraz 1 specjalistyczny zastęp PSP z Warszawy, Pogotowie ratunkowe, Policja oraz inspektorzy WIOŚ Delegatura w Radomiu.

Akcję zakończono w dniu 21.01.2020r.  o godz. 12.00

Ze względu na emisję chloru zaklasyfikowanego jako substancja niebezpieczna, zdarzenie zakwalifikowano jako zdarzenie o znamionach poważnej awarii.

W powyższej sprawie Delegatura WIOŚ w Radomiu będzie prowadzić czynności kontrolne.

Data publikacji : 22.01.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 200
Opublikowane przez Milena Nowakowska