Aktualności

14.01.2020

Pożar i wyciek kwasu siarkowego na terenie zakładu w gminie Karczew

W dniu 11.01.2020 r. około godz. 0.20 do delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim wpłynęła informacja od dyżurnego PSP o pożarze samochodu ciężarowego na terenie zakładu zajmującego się przewozem materiałów chemicznych w miejscowości Janów (gm. Karczew).

Inspektor WIOŚ po przybyciu na miejsce ustalił, że w wyniku pożaru doszło do rozszczelnienia zbiorników typu „mauser” z odpadowym kwasem siarkowym. Uszkodzonych zostało 8 zbiorników, z których wyciekło ok. 2,4 Mg kwasu na teren utwardzony i nieutwardzony. Zanieczyszczeniu uległo łącznie ok. 15 m2 gleby.

W dniu 11.01.2020 r. podczas ponownych oględzin ustalono, że pracownicy zakładu przystąpili do usuwania zanieczyszczonej gleby, która zostanie przekazana do utylizacji. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego pobrali próby do badań.

WIOŚ w ramach swoich ustawowych zadań będzie prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia i nad zagospodarowaniem powstałych odpadów. Sprawa jest w toku.

Data publikacji : 14.01.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 532
Opublikowane przez Milena Nowakowska