Aktualności

18.12.2019

Szkolenie z teledetekcji i systemów informacji geograficznej

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się szkolenie pn. „Pozyskiwanie, analiza i obróbka danych satelitarnych do celów kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska”. To część projektu pn. „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku”, realizowanego przez Centrum Informacji Kryzysowej.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Wśród omówionych zagadnień znalazły się m. in. rodzaje danych przestrzennych, podstawy działania systemu informacji geograficznej (GIS), podstawy teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz źródła danych przestrzennych. Uczestnicy wzięli też udział w praktycznych ćwiczeniach z wyszukiwania i pobierania obrazów satelitarnych, wczytywania danych przestrzennych oraz wykonywania pomiarów odległości i powierzchni za pomocą bezzałogowych statków powietrznych.

Po szkoleniu odbyła się dyskusja, podczas której prowadzący odpowiedzieli na pytania inspektorów z zakresu teledetekcji i fotointerpretacji.

Data publikacji : 18.12.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 323
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski