Aktualności

14.12.2019

Nielegalne magazynowanie odpadów w gminie Joniec

W dniu 13.12.2019 r. ok. godz. 9 inspektorzy WIOŚ z Zespołu Interwencyjnego Delegatura w Ostrołęce ujawnili, że w miejscowości Ludwikowo (gmina Joniec, powiat płoński) na terenie prywatnym magazynowane są beczki i mauzery z nieznaną zawartością.

Inspektorzy przeprowadzili czynności z udziałem policji i straży pożarnej. Ustalili, że na posesji prywatnej na nieutwardzonej powierzchni znajduje się 401 beczek plastikowych o pojemności 200 l oraz 31 mauzerów o pojemności 1m3. Beczki umieszczone są na paletach i owinięte folią, a 40 z nich ustawionych jest w drewnianej stodole. Są to prawdopodobnie odpady płynne z działalności przemysłowej, które zostały nielegalnie zmagazynowane przez podmiot wynajmujący budynki gospodarcze od wlaściciela terenu.

Policja zabezpieczyła miejsce ich ujawnienia. Sprawa jest w toku.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 26 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.) w przypadku nielegalnego magazynowania odpadów na terenach hal, magazynów i gruntów pod wynajem, za ich usunięcie wszyscy posiadacze odpowiedzialni są solidarnie.

Szczegóły w komunikacie: https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1628,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-z-dnia-51220.html

Data publikacji : 14.12.2019

Data modyfikacji : 17.12.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 412
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski