Aktualności

04.12.2019

Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się szkolenie pn. „Przestępczość gospodarcza w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami”. Skierowane było do inspektorów mazowieckiego WIOŚ oraz funkcjonariuszy policji z terenu Komendy Stołecznej Policji.

Szkolenie przeprowadził główny specjalista z Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Omówił zagadnienia związane z przestępstwami z rozdziału XXII ustawy Kodeks Karny, m.in. zasady gospodarki odpadami, najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony środowiska, właściwości organów administracji publicznej oraz modele popełniania przestępstw w obrocie odpadami. W zakres szkolenia weszły także zasady prowadzenia kontroli u przedsiębiorców gospodarujących odpadami oraz przykłady nielegalnego gospodarowania odpadami ze wskazaniem grożących za nie kar administracyjnych.

Szkolenie zakończyła żywa dyskusja, podczas której przedstawiciel WIOŚ odpowiedział na pytania policjantów dotyczące konkretnych przykładów łamania Ustawy o odpadach.

Data publikacji : 04.12.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 216
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski