Aktualności

03.09.2019

Kontrole transportów przewożących odpady

28 sierpnia 2019 r. Inspektorzy Ochrony Środowiska z WIOŚ w Warszawie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przeprowadzili prewencyjną kontrolę drogową transportów przewożących odpady.

Kontrole prowadzone były w dwóch miejscowościach, tj. w Woli Duckiej na drodze krajowej numer 17 oraz w Sobiekursku na drodze krajowej numer 50.

W trakcie prowadzonych działań skontrolowano łącznie 33 pojazdy, z których 14 dokonywało transportu odpadów.

Głównym celem prowadzonych kontroli była weryfikacja legalności dokonywanych transportów odpadów zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Inspektorzy sprawdzali m. in. czy kierowcy posiadali wymagane dokumenty transportowe określające rodzaj przewożonych odpadów i docelowe miejsce ich dostarczenia. Sprawdzano także oznakowanie pojazdów.

W wyniku prowadzonych działań ujawniono 5 transportów wykonywanych z naruszeniem przepisów prawa, wobec których zastosowano sankcje w postaci grzywny w drodze mandatu karnego oraz pouczeń.

Data publikacji : 03.09.2019

Data modyfikacji : 10.09.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 442
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski