Aktualności

30.08.2019

Wyniki oznaczeń próbek pobranych w dniu 30 sierpnia 2019 r. na zlecenie WIOŚ w Warszawie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ – Oddział w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutem ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisły

Wyniki oznaczeń próbek pobranych w dniu 30 sierpnia 2019 r. na zlecenie WIOŚ w Warszawie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ – Oddział w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutem ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisły

1) próbka jednorazowa ścieków pobranych o godzinie 9.20 z wylotu przy ul. Farysa 1

pH – 8,30,

temperatura – 22,9 ° C,

 

2) próbka wody z rzeki Wisły powyżej zrzutu ścieków (tło)

temperatura – 26,8 ° C,

tlen rozpuszczony – 7,76 mg/dm3,

przewodność - 971 mS/cm,

 

3) próbka wody z rzeki Wisły poniżej zrzutu ścieków ok. 500 m, pobór brzegowy

pH – 7,90,

temperatura – 25,6 ° C,

tlen rozpuszczony – 5,8 mg/dm3,

przewodność - 831 mS/cm.

Powyższe wyniki wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wody rzeki Wisły we wskaźniku tlen rozpuszczony.

4) próbka wody z rzeki Wisły pobrana o godzinie 10.00 w m. Kazuń z mostu

pH – 8,10,

temperatura – 25,3 ° C,

tlen rozpuszczony – 8 mg/dm3,

przewodność - 926 mS/cm,

 

5) próbka wody z rzeki Wisły pobrana o godzinie 9.20 w m. Wyszogród z mostu

pH – 8,00,

temperatura – 24,8 ° C,

tlen rozpuszczony – 8,6 mg/dm3,

przewodność - 695 mS/cm,

 

6) próbka wody z rzeki Wisły pobrana o godzinie 8.15 powyżej ujęcia wody przy ul. Grabówka w Płocku

pH – 7,90,

temperatura – 24,7 ° C,

tlen rozpuszczony – 7,2 mg/dm3,

przewodność - 722 mS/cm.

Data publikacji : 30.08.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 416
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski